STRABAG a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10972-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. července 2014 v Milovicích, části Benátecká Vrutice, poblíž vysokotlaké regulační stanice zemní práce při rekonstrukci stávající komunikace v rámci realizace stavby „Propojení ul. Armádní se silnicí II/272 Milovice", kdy sesuvem betonového bloku do rýhy výkopu při strojních pracích konaných v blízkosti ochranného pásma došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 63, dne 22. dubna 2014 v Kralupech nad Vltavou, ul. Revoluční, u objektu č. p. 290 zemní práce při rekonstrukci stávající komunikace v rámci realizace stavby „Modernizace místní komunikace v Kralupech nad Vltavou – lokalita Lobeček", kdy přejezdem strojním mechanismem) přes ocelovou nízkotlakou plynovodní přípojku DN 40 došlo k poškození této přípojky, dne 19. srpna 2014 v obci Černilov, u objektu č. p. 383, zemní práce spočívající ve strojním hutnění zeminy v rámci realizace stavby „Regenerace centra Černilov", kdy následkem pádu strojního mechanismu do rýhy výkopu došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 63, dne 25. března 2015 v obci Rozstání, u objektu č. p. 21, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce spočívající v hloubení ručně kopaných sond v rámci realizace stavby „Obec Rozstání - ČOV a stoková síť", kdy při odkrývání plynárenského zařízení za účelem jeho přesné lokalizace došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32 ručním nástrojem, dne 13. dubna 2015 v Přerově, části Přerov IV-Kozlovice, poblíž objektu č. p. 28, zemní práce při odstraňování stávající kanalizace v rámci realizace stavby „Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic", kdy během vyzvedávání betonového dílce kanalizace z rýhy výkopu strojním mechanismem došlo k zachycení a poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a dne 25. května 2015 v Jihlavě, ul. Srázná, před domem č. p. 38, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce při výstavbě uliční vpusti kanalizace v rámci realizace stavby „Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava", kdy došlo činností strojního mechanismu k poškození nízkotlakého plynovodu PE Dn 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání šesti správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ: 60838744

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.23 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon