STRABAG a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06615-3/2016-ERU

STRABAG a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06615-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl

- dne 28. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nové Jirny, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a dále

- dne 4. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Štěpánovice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a dále

- dne 19. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hevlín, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a dále

- dne 22. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Želeč, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32,

čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 Datum nabytí právní moci: 29. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 819.45 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon