STRABAG a.s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání poškozující elektrizační soustavu

Číslo jednací: 12502-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl zemní práce, v jejichž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 46 odst. 12 energetického zákona k poškození energetického zařízení, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo ohrozit její bezpečný provoz.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744

Datum nabytí právní moci: 28. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 478.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon