STRABAG a. s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu zařízení plynárenské distribuční soustavy v KÚ Nový Jičín

Datum

Číslo jednací: 10276-12/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 26. března 2013 v ochranném pásmu zařízení plynárenské distribuční soustavy v katastrálním území obce Nový Jičín, v křížení ulic Jeremenkova a Přemyslovců,  zemní práce související s výstavbou „Obchodní centrum Tabačka Nový Jičín", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky d 100, a tím k ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti jejího provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60837744
Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 964.59 KB

Obsah

Sdílejte