Číslo jednací: 02903-4/2012-ERU

Účastník řízení dne 24. srpna 2011 prováděl v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení zemní výkopové práce související s realizací stavby vodního díla takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti středotlakého plynovodu PE dimenze DN 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744
Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 394.73 KB

Obsah

Sdílejte