STOS - TZ Brno, s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti ověřit správnost měřícího zařízení a vyúčtování dokladů dodávky tepelné energie s neúplnými údaji

Číslo jednací: 06966-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2019, kterého se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2019 v předávací stanici neověřil správnost měření měřícího zařízení tepelné energie, když odběrateli měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila dne 31. prosince 2016, a ze spáchání 12 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

STOS - TZ Brno, s.r.o., se sídlem Korejská 3082/4, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 65276931

Datum nabytí právní moci: 30. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 380.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon