Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 06958-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 17. června 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., se sídlem Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČO: 25264605

Datum nabytí právní moci: 14. 8. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon