Výpis dotazů

Souhrnná publikace Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ a Národní zpráva ERÚ o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2021

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2020

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2020. Shrnuto je v ní mimo jiné i to, jaké dopady měla na chod úřadu pandemie nemoci COVID-19.

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2019

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2018

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2016

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2014