Výpis dotazů

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

1. veřejná soutěž programu Théta

V rámci první výzvy a podprogramu 1 - Výzkum ve veřejném zájmu

Obecné informace k programu THÉTA

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 1 173 ze dne 19. 12. 2016 program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Detailnější informace a relevantní dokumenty jsou dostupné na stránkách Technologické agentury České republiky (dále TA ČR) - odkaz.