Výpis dotazů

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2021 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2020 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2019 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2018 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2017 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2016 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

tatistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2015 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2014 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2013 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.