Výpis dotazů

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2022

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení cenového rozhodnutí č. 5/2022
Bod č. 3: Schválení cenového rozhodnutí č. 6/2022
Bod č. 4: Schválení cenového rozhodnutí č. 7/2022

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení cenového rozhodnutí č. 2/2022

 

Bod č. 1: Schválení programu mimořádného jednání Rady
Bod č. 2: Schválení Změny organizační struktury ERÚ
Bod č. 3: Schválení směrnic – Organizační řád, Přehled požadavků pro systemizovaná služební místa, Ustanovení oprávněných úředních osob
Bod č. 4: Schválení Přenosu podpisových práv z Rady ERÚ na předsedu Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Vyhláška o regulačním výkaznictví

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 30. listopadu 2021
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 30. listopadu 2021
Bod č. 4: Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Bod č. 5: Registrační vyhláška
Bod č. 6: Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
Bod č. 7: Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
Bod č. 8: Různé - termíny jednání Rady v roce 2022

 

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku
Bod č. 3: Cenové rozhodnutí pro plynárenství

 

Bod č. 1: Schválení programu mimořádného jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 20. července 2021
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 20. července 2021
Bod č. 4: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 5: Návrh rozhodnutí o námitce podjatosti vznesené proti Mgr. Jakubovi Medovi společností Teplárna Strakonice, a.s.
Bod č. 6: Různé

 

Bod č. 1: Schválení programu mimořádného jednání Rady
Bod č. 2: Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Změna systemizace služebních a pracovních míst ERÚ a s tím spojených služebních a vnitřních předpisů