Výpis dotazů

Dne 2. dubna potvrdil řídicí výbor projektu 4M Market Coupling (4M MC) na svém zasedání plánované propojení denního trhu s elektřinou České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska pro obchodní den 11. listopadu 2014 s dnem dodávky 12. listopadu 2014. Současně implementované řešení 4M MC bude plně kompatibilní s nedávno zahájeným řešením NWE Market Coupling (např. použití PCR řešení, stanovení max/min cen, nejmenší možný inkrement). Uzávěrka příjmu nabídek 4M MC byla na základě rozhodnutí národních regulátorů stanovena na 11.00 SEČ.

Na základě rozhodnutí projektu 5M Market Coupling (5M MC) ze srpna 2013 byl zahájen regionální projekt propojení trhů 4M Market Coupling (4M MC), zahrnující český, slovenský, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou. Řídící výbor 4M MC zhodnotil nejnovější vývoj, při kterém ocenil nadále trvající entuziasmus a plnou spolupráci všech zúčastněných stran. Řídící výbor také potvrdil značný pokrok dosažený projektovým týmem a zdůraznil významný posun všech stran v posouzení požadovaných technických řešení a ocenil již zahájenou přípravu k zavedení všech systémů.

Na základě Memoranda o porozumění o spolupráci podepsaného 11. července 2013 projednala Řídící skupina projektu 5M MC (Steering Committee), složená ze zástupců regulačních úřadů (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), provozovatelů přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE a Transelectrica) a operátorů trhu (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska další kroky při integraci denních trhů s elektrickou energií.

Zástupci regulačních úřadů (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), provozovatelů přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE a Transelectrica) a operátorů trhu (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska dne 11. července 2013 podepsali Memorandum o porozumění o spolupráci na přistoupení Rumunska a Polska k propojenému česko-slovensko-maďarskému dennímu trhu s elektřinou.

Na vzniku permanentního fóra, které bude řešit otázky společného zájmu v oblasti regulace energetiky s cílem uplatnit svůj potenciál v širším evropském kontextu, se na prvním společném pracovním setkání shodli vrcholní představitelé regulačních úřadů ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. Toto první setkání v podobném formátu se uskutečnilo na základě iniciativy předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové.

Dva regulátoři v Praze - i takto se dá nazvat jednání předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové se svým protějškem Waltrem Boltzem, výkonným ředitelem E-control (rakouského regulačního úřadu), které proběhlo dne 24. 01. 2013. Na programu jednání byla důležitá témata týkající se především návrhů na vytvoření společného středoevropského trhu s plynem, který by měl podle rakouské studie vzniknout na území České republiky, Slovenska a Rakouska.

28. ledna 2013 se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou těchto pěti zemí.

Dnes, 11. září 2012, došlo k úspěšnému propojení českého, slovenského a maďarského trhu s elektřinou na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit. Tato metoda umožňuje souběžné obchodování na energetických burzách všech tří zemí, až do výše dostupné přenosové kapacity.

Dne 30. května 2011 bylo odsouhlaseno národními regulátory (MEH, ERÚ,ÚRSO) provozovateli přenosových soustav (MAVIR, ČEPS, Slovenská elektrizačná prenosová sústava) a organizátory trhů s elektřinou (HUPX, OTE, OKTE) Maďarska, České republiky a Slovenské republiky Memorandum o porozumění pro spolupráci při vytváření funkčního, propojeného a integrovaného evropského vnitřního trhu s elektřinou.