Výpis dotazů

Hlavními předpoklady pro stabilní energetické prostředí jsou nezávislost regulátora a kvalitní investiční prostředí, shodli se účastníci diskuze pořádané Anglo-americkou vysokou školou (AAU) a nadací Richard Richards Foundation s názvem Energetická bezpečnost, investice v energetice a energetický zákon.

Na chystanou restrukturalizaci ukrajinské přepravní soustavy se zaměřili zástupci vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na setkání s představiteli státní správy a plynárenských společností Ukrajiny.

Dne 11. února 2015 se konalo společné celodenní setkání zástupců regulátorů a přepravních soustav zemí regionu Visegrádské čtyřky (V4) a Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v Praze k otázkám bezpečnosti dodávek plynu a výstavby plynárenské infrastruktury v regionu uvedených zemí.

Zejména otázkami energetické bezpečnosti svých států a celé Evropské unie v souvislosti s politickou krizí na Ukrajině se zabývali představitelé energetických regulačních úřadů České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska na setkání s předsedou Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) Albertem Pototschnigem v Ostravě.

Dne 19. listopadu 2014 byl úspěšně spuštěn CZ-SK-HU-RO Market Coupling (4M MC), propojující denní trhy s elektřinou Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska, který tak nahradil CZ-SK-HU Market Coupling.

Na základě průběžných výsledků testování řídící výbor potvrdil připravenost všech členů projektu zahájit provoz propojených trhů České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska, jakmile budou úspěšně dokončeny všechny zbývající testy. Řídící výbor zároveň děkuje všem účastníkům trhu za cennou zpětnou vazbu v rámci jejich účasti na národních workshopech pořádaných v září ve všech čtyřech státech, které se projektu účastní.

Ve dnech 2. a 3. října 2014 se na Úřadě pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO) v Bratislavě konalo pracovní bilaterální setkání se zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Společné jednání vedoucích pracovníků úřadů má dlouhou tradici a koná se každoročně střídavě v metropolích obou zemí.

Projekt 4M Market Coupling (4M MC), jehož cílem je propojení denních trhů s elektřinou na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit, se i nadále úspěšně a intenzivně vyvíjí. Dokončení implementační fáze a výsledky prvních interních testů všech IT systémů v nedávné době umožnily operátorům trhu s elektřinou a provozovatelům přenosových soustav zahájit společné testování. Členové projektu 4M MC tak potvrdili svůj závazek spuštění propojení trhů dne 11. listopadu 2014.

Silnou podporu a důvěru v kroky českého regulátora vyslovili zástupci politických a dalších vlivných organizací Spojených států amerických během pracovní návštěvy předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové. Předsedkyně ERÚ byla na několikadenní návštěvě v USA na základě osobního pozvání od vedení tamějších státních institucí. Velká část agendy během jednání se týkala vlivu regulátora na energetickou bezpečnost, zejména v oblasti zásobování zemním plynem.