Výpis dotazů

Zástupci evropských regulátorů v rámci pravidelného jednání „spotřebitelské“ skupiny (Customers and Retail Markets Working Group – CRM) Rady evropských energetických regulátorů (CEER) zaměřené na ochranu spotřebitelů na maloobchodních trzích v energetických odvětvích se poprvé setkali v Praze.

Na podpoře projektu Energetické unie v případě, že se bude rovněž plně implementovat třetí energetický balíček, bude zachována suverenita členských států při volbě energetického mixu, posílí se bezpečnost dodávek skrze podporu přeshraničních propojení efektivně financovanými projekty (elektroenergetika a plynárenství), vytvoří se prostor pro užívání nízkouhlíkových technologií (se zachováním jaderné energie) s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a bude se nadále posilovat role národních regulátorů, se shodli na pracovním setkání v Bratislavě zástupci regulačních úřadů zemí Visegradské čtyřky (V4).

Společná tisková zpráva

Ve dnech 13. – 14. května se v Praze pod záštitou Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu uskutečnilo XI. Mezinárodní energetické regulační fórum, kde se setkali regulátoři a osoby z podnikatelské sféry z celé střední a východní Evropy.