Výpis dotazů

Energetický regulační úřad (ERÚ) navázal spolupráci se zahraničními regulátory.

ERÚ a ostatní regulátoři ze zemí V4 mají shodné stanovisko k nedávno oznámené dohodě mezi regulačními orgány Německa a Rakouska ohledně rozdělení německo-rakouské zóny. Proto zveřejňujeme toto společné prohlášení ve kterém především litujeme, že dohoda není v souladu s technickými limity propojené přenosové sítě a procesními standardy požadovanými novou evropskou legislativou. Jsme nicméně připraveni k dalšímu jednání.

ERÚ a ostatní regulátoři ze zemí V4 mají shodné stanovisko k nedávno oznámené dohodě mezi regulačními orgány Německa a Rakouska ohledně rozdělení německo-rakouské zóny. Proto zveřejňujeme toto společné prohlášení ve kterém především litujeme, že dohoda není v souladu s technickými limity propojené přenosové sítě a procesními standardy požadovanými novou evropskou legislativou. Jsme nicméně připraveni k dalšímu jednání.

Plán na rozdělení německo-rakouské obchodní zóny vznikl již v loňském roce. K faktickému rozdělení mělo dojít po mnohostranné diskusi ohledně nastavení potřebných mechanizmů. Z pohledu České republiky jde o vítaný návrh důležitý mj. proto, že má omezit rizika kruhových toků. Ty ohrožují naši přenosovou soustavu při přenosu elektřiny ze severu Německa do Rakouska.