STAVOKOMPLET spol.s r. o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 07165-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018 a přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2019, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 týchž zákonů prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVOKOMPLET spol.s r. o. se sídlem č. p. 251, 250 61 Zápy, IČO: 47052945

Datum nabytí právní moci: 17. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 522.36 KB

Obsah

Sdílejte