STAVOKOMPLET spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

13.12.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 10875-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVOKOMPLET spol. s r.o., se sídlem č.p. 251, 250 61 Zápy, IČO: 47052945

Datum nabytí právní moci: 23. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon