STAVOKOMPLET spol.s r. o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09180-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. října 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lysá nad Labem v ulici K Borku u budovy č. p. 552 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVOKOMPLET spol.s r. o., se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, IČO: 47052945

Nabytí právní moci: 6. 11. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon