STAVOKOMPLET spol. s. r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09360/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lázně Toušeň, na ulici Požární u domu č. p. 196 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeň", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a dále dne 31. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lázně Toušeň, na ulici Na Zárybničí u domu č. p. 266 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeň", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a dále dne 9. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lázně Toušeň, na ulici Na Zárybničí u domu č. p. 301 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeň", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy, IČ: 47052945

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon