STAVOKA Hradec Králové, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05207-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. května 2018 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Praskačka, před nemovitostí č. p. 23 zemní práce, při kterých došlo k poškození přípojkového T-kusu 160/32 středotlakého plynovodu (dále též „plynárenské zařízení"), a tím k porušení zákazu poškození energetických zařízení v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVOKA Hradec Králové, a.s., se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25272276

Datum nabytí právní moci: 15. 8. 2018

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte