STAVODOM, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07475-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. září 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Frýdlant nad Ostravicí v ulici Pstružovská u budovy č. e. 164 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu lPE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVODOM, spol. s r.o., se sídlem Žižkova 965, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 43963030

Datum nabytí právní moci:  28. 8. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon