STAVO-PRO Moravia Group s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 04587-8/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVO-PRO Moravia Group s.r.o., se sídlem Domky 136, Liberec XX-Ostašov, 460 10 Liberec, IČO: 02689391

Datum nabytí právní moci: 15. 5. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte