STAVO KAMENÍK s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09239-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:    

Společnost STAVO KAMENÍK s.r.o., se sídlem Pohřebačka 44, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 04460723    

Datum nabytí právní moci: 4. 10. 2018    

 

  

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 237.96 KB

Obsah

Sdílejte