STAVMONTA spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

25.02.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 11206-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVMONTA spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 40525007

Datum nabytí právní moci: 19. 2. 2021

 

Attached files

Sdílejte

Share icon