STAVMONTA spol. s. r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05649-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec u Stoda u domu č. p. 164 pomocí strojního mechanizmu zemní práce související se stavbou „ČOV a Kanalizace HRADEC, I. A II. ETAPA", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu DN 50, dne 16. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hradec u Stoda u domu č. p. 162 pomocí ručního nářadí zemní práce v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Hradec u Stoda", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, dne 31. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chrustenice u domu č. p. 105 pomocí strojního mechanizmu zemní práce související se stavbou „Kombinovaná kanalizace v obci Chrustenice, čistírna odpadních vod – objekt SO 01 – Kanalizační stoky – objekt SO 02 – čistírna odpadních vod", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu DN 25, a dále dne 20. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nezvěstice u domu č. p. 234 pomocí strojního mechanizmu zemní práce související se stavbou „Nezvěstice – kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání čtyř správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVMONTA spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 405 25 007

Datum nabytí právní moci: 2. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 707.07 KB

Obsah

Sdílejte