STAVMONTA spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10605-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Hradec), u domu č. p. 163, zemní práce v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Hradec u Stoda I. a II. etapa", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a dále dne 4. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Chrustenice, u domu č. p. 18 zemní práce v souvislosti se stavbou „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVMONTA spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 40525007

Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 791.18 KB

Obsah

Sdílejte