STAVMONTA spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00785-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. ledna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ejpovice, zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu, a dále přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. září 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Měčín, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu a plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení: STAVMONTA spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, IČO: 40525007

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon