Stavland s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 10690-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Stavland s.r.o., se sídlem K Cihelnám 3/6, 326 00 Plzeň, IČO: 29077541

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 257.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon