Stavitelství SIZO s.r.o., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08190-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Krmelín, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavitelství SIZO s.r.o., se sídlem Ratibořská 592/42, 747 18 Píšť, IČ: 26840359

Datum nabytí právní moci: 13. 8. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon