STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.

15.12.2011, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 03842-4/2011-ERU

Účastník řízení prováděl dne 12. října 2010 v katastrálním území obce Řevnice v ochranném pásmu středotlakého plynovodního potrubí zemní práce takovým způsobem, že došlo k poškození tohoto zařízení, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., se sídlem Vrážská 322, 252 28 Černošice, IČ: 25075543

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 304.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon