STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Účastník řízení
STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o.
IČO
27237133
Spisová značka
04849/2022-ERU
Číslo jednací
04849-10/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. prosince 2019 a čtyř přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) zákona č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. prosince 2020, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynárenských zařízení.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon