STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 11228-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o. se sídlem Plzeň, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO: 27237133

Datum nabytí právní moci: 26. 6. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon