STAVIR s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10901-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. dubna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Horní Rokytnice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVIR s.r.o., se sídlem Kalná Voda 2, 542 23 Mladé Buky, IČO: 25287125

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 351.29 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon