Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01552-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., se sídlem č.p. 65, 431 51 Okounov, IČO: 25028316

Datum nabytí právní moci: 25. 6. 2021

Obsah

Sdílejte

Share icon