Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08005-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Dalovice, Borská 121 zemní práce v souvislosti se stavbou „Dalovice – rekonstrukce části ulice Letní", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s., se sídlem  č. p. 65, 431 51 Okounov, IČ: 25028316

Datum nabytí právní moci: 23. 9. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon