Stavební mechanizace - Servis, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10102/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pustějov, u nemovitosti č. p. 279 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV v obci Pustějov", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavební mechanizace - Servis, s.r.o., se sídlem Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02360641

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon