Stavební kancelář MiJa, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 01189-12/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Stavební kancelář MiJa, s.r.o., se sídlem A. Dvořáka 708, Butovice, 742 13 Studénka, IČO: 07260911

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon