Stavební firma Bardzák s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01379-12/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Stavební firma Bardzák s.r.o., se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO: 28745001

Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon