Stavební a pece, spol. s r.o.

Číslo jednací: 04238-12/2011-ERU

Účastník řízení prováděl dne 22. dubna 2011 v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení zemní výkopové práce, kdy při realizaci výkopu rýhy pro přípojku kanalizace postupným odebíráním zeminy za pomoci strojního mechanismu došlo lžící stavebního stroje k zachycení a poškození plynové přípojky PE d 32 v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Stavební a pece, spol. s r.o., se sídlem Tovární 1112, 537 01 Chrudim, IČ: 49282522
Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 891.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon