STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 01539-10/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o., se sídlem Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46517227

Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 226.53 KB

Obsah

Sdílejte