STAVBY S BAGRY MATĚJ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01121-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu činnost, v důsledku které došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVBY S BAGRY MATĚJ s.r.o., se sídlem Staroveská 27/84, Proskovice, 724 00 Ostrava, IČO: 06549136

Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2021

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 307.18 KB

Sdílejte