STAVBY S BAGRY MATĚJ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 07002-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

STAVBY S BAGRY MATĚJ s.r.o., se sídlem Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava - Proskovice, IČO: 06549136

Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 264.57 KB

Obsah

Sdílejte