Statistika kontrol za rok 2021

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2021 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 265 266
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 0 0
 526/1990 Sb., o cenách 17 25
 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 8 7
 Celkem  290 298

 

Ukončené kontroly počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 228
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 70
 Celkem 298

 

Provedená šetření bez kontroly podle kontrolního řádu, předaná přímo do správního řízení počet
 případy se zjištěním porušení energetického zákona 253
 případy se zjištěním porušení zákona na ochranu spotřebitele 7
 případy se zjištěním porušení zákona o cenách 4

Sdílejte