Statistika kontrol za rok 2020

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2020 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 316 375
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 9 10
 526/1990 Sb., o cenách 23 24
 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 15 27
 Celkem  363 436

 

Ukončené kontroly počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 124
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 312
 Celkem 436

 

Provedená šetření bez kontroly podle kontrolního řádu, předaná přímo do správního řízení počet
 případy se zjištěním porušení energetického zákona 172
 - týkalo se zákazníků cca 1498
 případy se zjištěním porušení zákona na ochranu spotřebitele 25
 - týkalo se spotřebitelů cca  77
 případy se zjištěním porušení zákona o cenách 12

Sdílejte