Statistika kontrol za rok 2019

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2019 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 467 454
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 8 9
 526/1990 Sb., o cenách 26 15
 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 28 30
 Celkem  529 508

 

Ukončené kontroly počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 111
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 397
 Celkem 508

 

Provedená šetření bez kontroly podle kontrolního řádu, předaná přímo do správního řízení počet
 případy se zjištěním porušení energetického zákona 99
 - týkalo se zákazníků cca 8 200
 případy se zjištěním porušení zákona na ochranu spotřebitele 8
 - týkalo se spotřebitelů cca  281 000
 případy se zjištěním porušení zákona o cenách 7

Sdílejte