Statistika kontrol za rok 2018

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2018 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 402 383
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 2 2
 526/1990 Sb., o cenách 7 10
 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 64 62
 Celkem  475 457

 

Ukončené kontroly počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 141
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 316
 Celkem 457

 

Provedená šetření bez kontroly podle kontrolního řádu, předaná přímo do správního řízení počet
 případy se zjištěním porušení energetického zákona 39
 případy se zjištěním porušení zákona na ochranu spotřebitele 8
Celkem se týkalo spotřebitelů cca 18 000

Sdílejte