Statistika kontrol za rok 2017

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2017 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 439 447
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 24 25
 526/1990 Sb., o cenách 22 21
 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 85 73
 Celkem  570 566

 

Ukončené kontroly počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 177
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 389
 Celkem 566

Sdílejte