Statistika kontrol za rok 2016

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2016 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 607 634
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 5 6
 526/1990 Sb., o cenách 15 23
 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 11 6
 Celkem  638 669

 

Kontroly ukončené v roce 2016 počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 208
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 461
 Celkem 669

Sdílejte