Statistika kontrol za rok 2015

tatistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2015 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 644 625
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 7 2
 526/1990 Sb., o cenách 29 27
 Celkem  670 654

 

Kontroly ukončené v roce 2015 počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 170
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 484
 Celkem 654

Sdílejte