Statistika kontrol za rok 2014

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2014 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Celkový počet kontrol dle jednotlivých zákonů zahájeno dokončeno
 458/2000 Sb., energetický zákon 508 438
 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 5 5
 526/1990 Sb., o cenách 16 10
 Celkem  529 453

 

Kontroly ukončené v roce 2014 počet
 bez zjištění porušení kontrolovaného ustanovení 153
 se zjištěním porušení kontrolovaného ustanovení 300
 Celkem 453

Sdílejte